Så hanterar vi COVID-19

Vi har anpassat verksamheten så att ni som gäster tryggt kan besöka oss, detta är några av de åtgärder vi har vidtagit:

 • Stallet är klassat som en serveringslokal och följer därför reglerna för restaurang
 • Vi har minskat antal sittplatser inomhus till hälften
 • Vi har max fyra personer per sällskap (även utomhus)
 • Vi har minst en meter mellan varje sällskap
 • Det finns handsprit på flera ställen i byggnaden
 • Vi slutar servera alkohol kl 2000 och byggnaden skall vara utrymd kl 2030
 • Vid bra väder har vi en utekassa där man både kan beställa mat och även beställa varor från butiken
 • I loppisen, som är klassad som en handelsplats, har vi ett system med stavar så att det aldrig blir fler än 20 besökare i byggnaden
 • Vår personal stannar hemma vid minsta symptom
 • Ni kunder kan även ringa i veckorna när det normalt är stängt så kan vi öppna upp så att ni kan handla enskilt
 • När det är många besökare har vi en värdinna vid entrén som hjälper till