Så hanterar vi COVID-19

Vi har anpassat verksamheten så att ni som gäster tryggt kan besöka oss, detta är några av de åtgärder vi har vidtagit:

  • Stallet är klassat som en serveringslokal och följer därför reglerna för restaurang
  • Vi har minskat antal sittplatser inomhus till hälften
  • Vi har max åtta personer per sällskap (inomhus)
  • Vi har minst en meter mellan varje sällskap
  • Det finns handsprit på flera ställen i byggnaden
  • Vid bra väder har vi en utekassa där man både kan beställa mat och även beställa varor från butiken
  • I loppisen, som är klassad som en handelsplats, har vi ett system med stavar så att det aldrig blir fler än 20 besökare i byggnaden
  • Vår personal stannar hemma vid minsta symptom
  • Ni kunder kan även ringa i veckorna när det normalt är stängt så kan vi öppna upp så att ni kan handla enskilt
  • När det är många besökare har vi en värdinna vid entrén som hjälper till